Jak se uzavírá nájemní smlouva?

Obsah

Jak se uzavírá nájemní smlouva?

Jak se uzavírá nájemní smlouva?

Kvalitní nájemní smlouva je pro nájemníka i pronajímatele základ pro úspěšný pronájem a užívání nemovitosti. Smlouva se uzavírá podle ustanovení občanského zákoníku, který ale dává účastníkům i možnost smluvní volnosti. Úskalím může být prodloužení či dodatek k nájemní smlouvě. Nájemní smlouva uzavíraná k nemovitostem se obecně může vztahovat k ...

Jak prodloužit nájemní smlouvu?

Prodloužení nájemní smlouvy. Platné znění občanského zákoníku umožňuje automatickou obnovu nájmu bytu. Platí pravidlo, že pokračuje-li nájemce v užívání bytu nebo jiné nemovitosti po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit a pronajímatel ho v té době nevyzve, aby byt opustil, nájem je znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednání ...

Co se týká dodatku k nájemní smlouvě?

Dodatek k nájemní smlouvě se může stát dokumentem, ve kterém se může skrývat chtěné i neúmyslné úskalí. Podle občanského zákoníku může být písemně uzavřená smlouva změněna opět pouze písemnou formou. Zapamatujte si, že to platí i o dodatku k nájmu bytu. Dodatek k nájemní smlouvě tak vyžaduje písemnou formu.

Související příspěvky: