Jak se bude vaše dítě jmenovat?

Obsah

Jak se bude vaše dítě jmenovat?

Jak se bude vaše dítě jmenovat?

Právě s knihou Jak se bude vaše dítě jmenovat žádosti o zápis porovnávají i matrikářky. „Obecně, pokud má matrikářka pochybnosti o zvoleném jméně, odkáže žadatele na soudního znalce či Ústav pro jazyk český, který ověří, zda zvolené jméno splňuje zákonné podmínky pro zápis jména do matriky,“ vysvětluje lingvistka.

Kdo je lesním mužem?

Nejen na jediné zvíře, ale na celý les odkazují jména latinského původu Sylva, Silvie, Silvius nebo Silvian, slovanské jméno Doubravka i česká Lesana. Podle některých výkladů i Vít a Vítek. „Lesním mužem“ je Silvestr i původem německý Kvido a Horst.

Jak jsou dívčí jména inspirovány zvířaty?

Dívčí jména jsou častěji inspirovány drobnějšími a méně impozantními zvířaty. Jméno Lara a Larisa má svůj počátek v „rackovi“, Hebrejského jména Debora znamená „včela“.

Související příspěvky: