Proč se předložka pojí se třemi pády?

Obsah

Proč se předložka pojí se třemi pády?

Proč se předložka pojí se třemi pády?

Předložky a jejich vazby 1 Předložka, která se pojí hned se třemi pády, je např. za (za večera – 2. pád, za peníze – 4. pád, za školou – 7. pád) či... 2 Předložky pojící se s dvěma různými pády jsou např. na, o, po, v ( 4. a 6. pád) nebo např. nad, pod, před, mezi (4. a 7. 3 Většina předložek se však pojí pouze s jedním pádem, to platí též pro předložky nevlastní, např. bez,... More ...

Co jsou předložky?

Předložky (latinsky prepozice) jsou v pořadí sedmým slovním druhem. Předložky jsou často považovány za okrajový slovní druh, ale rozhodně tomu tak není- předložky jsou velmi podstatné a bez nich by bylo naše přesné vyjadřování složité až nemožné.

Jak vznikla nevlastní předložka?

Nevlastní předložky mohly vzniknout z příslovcí (skrz), z příslovcí, které byly dříve podstatnými jmény (navrch), z podstatných jmen (zásluhou), ze sloves (počínaje), od zájmen (co do), případně jako spřežka dvou předložek (zpod). Kolem – Podstatné jméno – Jel s kolem na výlet. Příslovce – Jel jen tak kolem. Předložka – Jel kolem řeky.

Související příspěvky: