Co je Legionella pneumophila?

Obsah

Co je Legionella pneumophila?

Co je Legionella pneumophila?

Co je Legionella Pneumophila a čím jsou stanoveny limity této zákeřné bakterie. Bakterie Legionella Pneumophila se studuje od osmdesátých let minulého století, kdy na kongresu pro vysloužilé legionáře ve Philadelfii došlo díky špatně udržované klimatizaci k hromadné nákaze právě touto bakterií.

Jaké jsou limity legionell ve vodě?

Limity Legionell ve vodě upravuje vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Limit Legionell pro zdravotnická pracoviště s pacienty se sníženou imunitou – 0 KTJ (Legionell) / 50 ml Limit Legionell pro nemocnice a ubytovací zařízení – 100 KTJ (Legionell) / 100 ml

Proč se Legionella vyvolává?

Legionella vyvolává onemocnění, které je podobné zápalu plic a při neléčení může dojít až k úmrtí. Úprava vody a problémy spojené s úpravou a filtrací vody. EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím..

Související příspěvky: