Co je mezní vrstva mazacího oleje?

Obsah

Co je mezní vrstva mazacího oleje?

Co je mezní vrstva mazacího oleje?

Třecí plochy jsou v tom případě od sebe odděleny vrstvou mazacího oleje, která je odděluje od přímého styku. Pro tuto mezní vrstvu mazacího oleje se v praxi vžil název - „olejový film“. Kapalinné (hydrodynamické) tření probíhá s výjimkou rozběhu a zastavení u ložisek klikového a vačkového hřídele.

Jaké jsou oleje pro motory?

Podle této normy rozlišujeme motorové oleje podle použití na oleje pro zážehové (benzínové) motory, označené písmenem „S" (z angl. Service) a na oleje pro vznětové (naftové) motory, označené písmenem „C" (z angl. Commercial). Většina olejů je použitelná pro oba typy motorů a je potom značená kombinací obou písmen, např.

Jak se dělí motorové oleje?

Klasifikace ACEA od roku 2004 dělí nově motorové oleje do tří skupin: oleje pro zážehové a lehké vznětové motory, značené „A/B". oleje pro motory vybavené částicovými filtry, značené „C". oleje pro vysoce výkonné vznětové motory, značené „E". Výkonnostní stupeň je vyjádřen pro daný typ motoru číslem (od "1" výše).

Jak vzniká olejová mlhovina motoru?

Vlivem chodu motoru se z něj vytváří olejová mlhovina. Ta se dostává do válce a všech propojených dutin motoru. Na stěnách se mlhovina sráží a stéká do mazacích otvorů a kanálků ložisek.

Související příspěvky: