Jaká je roční spotřeba zemního plynu v domácnosti?

Obsah

Jaká je roční spotřeba zemního plynu v domácnosti?

Jaká je roční spotřeba zemního plynu v domácnosti?

Roční spotřeba zemního plynu průměrné domácnosti (v kWh) Použití zemního plynu. Odhad vaší spotřeby (průměrné údaje) Vaření (na osobu) Přibližně 200 kWh za osobu ročně. Ohřev vody (na osobu) Přibližně 1430 kWh za osobu ročně. Vytápění (na m²)

Co se týče zemního plynu pro vytápění?

Využití zemního plynu pro vytápění zaznamenalo v polovině minulého desetiletí nevídaný rozvoj. Snaha o zlepšení kvality ovzduší ve městech a obcích,podpořená příznivou cenou zemního plynu a uvolněním 6,1 mld.Kč (z prostředků Fondu národního majetku), byla hlavní hybnou silou rozvoje plynofikace.

Jak odhadnout spotřebu plynu v domácnosti?

Jak odhadnout spotřebu plynu v domácnosti 1 Přehled průměrné roční spotřeby plynu v domácnosti 2 Spotřeba při vytápění zemním plynem. K vyhřátí jednoho čtverečního metru je třeba vynaložit zhruba 100 - 120 kWh zemního plynu ročně s přihlédnutím ke skutečnosti, kolik hodin obyvatelé bytu tráví ... 3 Spotřeby zemního plynu k ohřevu vody. Teplá voda (TV) je druhou největší položkou při spotřebě zemního plynu a i v tomto případě záleží na počtu členů domácnosti a míry užití ...

Co vzniká při spalování zemního plynu?

Při spalování zemního plynu vzniká vedle oxidu uhličitého také určité množství vody, která odchází ve formě vodní páry s ostatními složkami spalin do okolní atmosféry. Vodní pára ve spalinách s sebou odnáší i určité množství energie.

Související příspěvky: