Jak se předpokládá nemoc z povolání?

Obsah

Jak se předpokládá nemoc z povolání?

Jak se předpokládá nemoc z povolání?

Výpověď se ale podává i v případě, že se nemoc z povolání dá předpokládat, respektive když byl zaměstnanec vystaven pobytu ve škodlivém prostředí po maximální stanovenou dobu. V první řadě jde tedy o ochranu zdraví zaměstnance.

Může zaměstnavatel podat výpověď?

Zaměstnavatel totiž může (a de facto musí) podat výpověď, když lékařský posudek stanoví, že zaměstnavatel nemůže kvůli pracovnímu úrazu, nebo nemoci z povolání dále vykonávat své zaměstnání.

Může zaměstnanec dostat výpověď na výkon daného povolání?

Pokud zaměstnanec nesplňuje podmínky pro výkon daného povolání, může za to dostat od zaměstnavatele výpověď, ale pouze v případě, že ho na toto nesplňování požadavků zaměstnavatel upozornil v posledních 12 měsících, a to písemně, přičemž zaměstnanec v přiměřené době nesjednal nápravu.

Související příspěvky: