Jaká je žádost ve věci změny jména nebo příjmení?

Obsah

Jaká je žádost ve věci změny jména nebo příjmení?

Jaká je žádost ve věci změny jména nebo příjmení?

Žádost ve věci změny jména nebo příjmení musí zejména obsahovat jméno a příjmení (popř. rodné příjmení) žadatele, datum a místo narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu žadatele. Dále uveďte jméno a příjmení, které chce v budoucnu užívat. Celá žádost by měla obsahovat důvody, které vedou k podání žádosti.

Jaké jsou Důvody změny jména a příjmení?

Nejčastějším důvodem jejich žádosti je skutečnost, že jde o příjmení směšné, nebo hanlivé, popř. pro jiný závažný důvod. Postup změny jména a příjmení probíhá v souladu se zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení ve znění pozdějších novelizací, přičemž podmínkou je písemná žádost občana.

Kdo má právo užívat své jméno a příjmení?

V naší společnosti je obvyklé, že jméno a příjmení patří mezi základní prvky identifikace každého člověka. Většina z nás si své jméno a příjmení nese celým životem. Každý má právo (někdy i povinnost) užívat takové jméno a příjmení, které je uvedeno v matričním dokladu vydaném příslušným matričním úřadem.

Jak změnit jméno nebo příjmení žadatele?

Jakmile není ani takový pobyt znám, svoji žádost adresujte k projednání Úřadu městské části Praha 1. Žádost ve věci změny jména nebo příjmení musí zejména obsahovat jméno a příjmení (popř. rodné příjmení) žadatele, datum a místo narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu žadatele. Dále uveďte jméno a příjmení, které chce v budoucnu užívat.

Související příspěvky: