Co je darování nemovitostí?

Obsah

Co je darování nemovitostí?

Co je darování nemovitostí?

Darování nemovitosti je ze své povahy právním úkonem, který pro dítě znamená kromě rozmnožení jeho majetku i vznik významných povinností ve vztahu k darované nemovitosti a bude ho budoucnu zatěžovat (např. placení daně z nemovitostí, nákladů na údržbu nemovitosti apod.).

Jak se nepřipravit o peníze a nemovitost?

Ať už jste prodávající či kupující, zjistíte, jak se nepřipravit o peníze a nemovitost.

Kdo bude spravovat nemovitost za nezletilého?

Nemovitost bude muset za nezletilého taktéž někdo spravovat, zpravidla opět jeho rodiče, kteří jí pak dítěti, jakmile nabude svéprávnosti, odevzdají.

Související příspěvky: