Jaký je vliv fotosyntézy na růst rostlin?

Obsah

Jaký je vliv fotosyntézy na růst rostlin?

Jaký je vliv fotosyntézy na růst rostlin?

Závislost intenzity fotosyntézy na dodávaném množství světla - (viz text):    Limitujícím faktorem, který může výrazně měnit úroveň nasycení fotosyntézy světlem, je přísun živin, v první řadě CO2 . O mechanismech omezujících růst rostlin viz také výživaakvarijních rostlin...

Co je fotosyntéza?

Fotosyntéza (z řeckého fós, fótos – „světlo“ a synthesis – „shrnutí“, „skládání“) nebo také fotosyntetická asimilace je složitý biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb.

Jaké jsou vnější činitele fotosyntézy?

Mezi vnější činitele patří: 1 Světlo – fotosyntézu ovlivňuje spektrálním složením, které se mění s výškou Slunce a intenzitou záření. Rostoucí... 2 Koncentrace CO2 – v ovzduší asi 0,03 % (není optimální, rostliny potřebují více), závislost rychlosti fotosyntézy na... 3 Teplota – výrazně ovlivňuje fotosyntézu, u našich rostlin je optimum asi 15–25 °C, při teplotách nad 30 °C... More ...

Proč jsou rostliny nemožné umořit?

Někteří lidé mají strach z jistého závazku, který pořízením rostlin vzniká. Jenže faktem zůstává, že některé rostliny je téměř nemožné umořit. Níže proto najdete pro inspiraci seznam 9 nezničitelných rostlin (inspirováno výzkumem NASA).

Související příspěvky: