Jaké jsou územní celky v USA?

Obsah

Jaké jsou územní celky v USA?

Jaké jsou územní celky v USA?

USA jsou rozděleny na 4 hlavní regiony: Northeast (severovýchod), Midwest (středozápad), South (jih) a West (západ). Tyto regiony se dělí ještě na 9 územních celků: New England, Middle Atlantic, East North Central, South Atlantic, East South Central, West South Central, Mountain a Pacific.

Jak byl vyhlášen samostatný československý stát?

28. října 1918 byl vyhlášen samostatný československý stát jako jeden z nástupnických států Rakouska-Uherska.

Jak vznikl první samostatný stát Čechů a Slováků?

První samostatný stát Čechů a Slováků byl založen na základě zásady sebeurčení národů a vzniku etnických státních hranic nezávisle na výsledcích první světové války, kterou formuloval americký prezident Woodrow Wilson ve čtrnácti bodech přednesených 8. ledna 1918 na zasedání Kongresu USA.

Jak se dělí státy USA?

USA jsou rozděleny na 4 hlavní regiony: Northeast (severovýchod), Midwest (středozápad), South (jih) a West (západ). Tyto regiony se dělí ještě na 9 územních celků: New England, Middle Atlantic, East North Central, South Atlantic, East South Central, West South Central, Mountain a Pacific. Jednotlivé státy USA.

Související příspěvky: