Proč je agresivní chování nevyhnutelné?

Obsah

Proč je agresivní chování nevyhnutelné?

Proč je agresivní chování nevyhnutelné?

To však neznamená, že je agresivní chování nevyhnutelné. Elektrická stimulace dráhy agrese v kterémkoliv místě od mozkového kmene až po starý mozek vyvolává agresivní reakci, avšak intenzita nutná k jejímu vyvolání roste, čím výše po dráze se stimulací postupujeme.

Jaké jsou dělení agresivního chování?

Agresivita 1 Dělení. Tím nejzákladnějším dělením agresivního chování je dichotomizace na instrumentální a afektivní agresi. 2 Biologické faktory. Za spouštěče agrese v mozku jsou považovány především orbitofrontální kůra (spolupráce s limbickým... 3 Psycho-sociální faktory. Již na malé dítě působí rodinní příslušníci, vrstevníci a okolí svými postoji, názory a... More ...

Jak upravujeme agresivní chování?

Jejich základní agresivní reakce se očividně upraví podle toho, co se naučili o svém postavení ve společenské hierarchii. Stejně jako ostatní primáti i my upravujeme své agresivní chování v závislosti na větším počtu nejrůznějších faktorů.

Související příspěvky: