Jaký je trojúhelník?

Obsah

Jaký je trojúhelník?

Jaký je trojúhelník?

Trojúhelník může být určen: 1 (sss) délkou všech tří stran, 2 (sus) délkou dvou stran a velikostí úhlu, který svírají, 3 (usu) délkou strany a velikostí úhlů, které k ní přiléhají, 4 (ssu) délkou dvou stran a velikostí úhlu proti větší z nich. More ...

Jaké jsou těžnice trojúhelníka?

Každý trojúhelník má tři těžnice. Těžnice se protínají v jednom bodě, který se nazývá těžiště. Těžiště rozděluje každou těžnici na dva díly v poměru 2 : 1, přitom vzdálenost těžiště od vrcholu je dvojnásobek vzdálenosti od středu protější strany.

Proč je Obecný trojúhelník shodné?

Obecný trojúhelník (též různostranný) – žádné dvě strany nejsou shodné Rovnoramenný trojúhelník – dvě strany jsou navzájem shodné, ale nejsou shodné s třetí stranou Rovnostranný trojúhelník – všechny strany jsou shodné

Co jsou shodné strany trojúhelníka?

Podle stran 1 Obecný trojúhelník (též různostranný) – žádné dvě strany nejsou shodné 2 Rovnoramenný trojúhelník – dvě strany jsou navzájem shodné, ale nejsou shodné s třetí stranou 3 Rovnostranný trojúhelník – všechny strany jsou shodné More ...

Související příspěvky: