Co způsobuje nízké nebo velké pH půdy?

Obsah

Co způsobuje nízké nebo velké pH půdy?

Co způsobuje nízké nebo velké pH půdy?

Co způsobuje nízké nebo velké pH půdy 1 brzdí činnost půdních mikroorganismů, tím se zhoršuje půdní struktura 2 způsobuje toxické působení hliníku, který se dostává do půdního roztoku 3 zvyšuje rozpustnost těžkých kovů v půdním roztoku 4 půda má sklon tvořit na povrchu škraloup a slévá se 5 na kyselých půdách je častý deficit hořčíku, draslíku, vápníku More ...

Co je pH neutrální půdy?

U neutrální půdy se pH pohybuje mezi 6,6 až 7,2. pH 7,3 až 7,7 znamená půdu alkalickou, zásaditou. Půda, jejíž pH převyšuje pH 7,7 je silně alkalická. měříme pH Zdroj: Archiv ireceptar.cz.

Jaký je pH půdy?

pH 5,1 až 5,5 značí půdu slabě kyselou. U neutrální půdy se pH pohybuje mezi 6,6 až 7,2. pH 7,3 až 7,7 znamená půdu alkalickou, zásaditou. Půda, jejíž pH převyšuje pH 7,7 je silně alkalická. měříme pH Zdroj: Archiv ireceptar.cz.

Související příspěvky: