Co je slabika?

Obsah

Co je slabika?

Co je slabika?

Co je slabika? Slabika je nejmenší organizační jednotka řeči, kterou vyslovujeme. Je to část slova vyslovená jedním nárazem dechového proudu. Nejsme zvyklí vyslovovat slova po hláskách, ale po slabikách. Už od dětství, kdy jsme se učili různé říkanky a rozpočítadla, jsme si vštěpovali slabičný princip řeči.

Jaká je struktura slabiky?

Struktura slabiky. Typická struktura slabiky má tyto části: Pretura. Základ. Jádro (nucleus) Koda. Jádro je součástí každé slabiky, je totiž tím, co dělá slabiku slabikou. Svahy slabiky (pretura před jádrem a koda za jádrem) nemusejí být vždy přítomny.

Co je základem slabiky?

Základem slabiky je jádro, které je součástí každé slabiky. Před a za slabikou jsou tzv. svahy (pretura, koda), jsou tvořeny jednou nebo více souhláskami, slabika je ale nemusí obsahovat.

Související příspěvky: