K čemu je pojištění odpovědnosti zaměstnavatele?

Obsah

K čemu je pojištění odpovědnosti zaměstnavatele?

K čemu je pojištění odpovědnosti zaměstnavatele?

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 1 K čemu je to dobré. Pojištění kryje nároky zaměstnanců ze škod vzniklých při plnění pracovních úkolů, a to i při... 2 Jak pojištění sjednat. Pojištění je zákonné, neuzavírá se pojistná smlouva. Pojištění vzniká dnem uzavření prvního... 3 Pro koho je pojištění určené. Pro všechny zaměstnavatele s aspoň jedním zaměstnancem. More ...

Co se vztahuje na zákonné pojištění?

Zákonné pojištění se vztahuje na úrazy a nemoci z povolání, které utrpí zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru na základě: 1 pracovní smlouvy 2 dohody o pracovní činnosti 3 dohody o provedení práce More ...

Proč je pojištění zákonné?

Pojištění je zákonné, neuzavírá se pojistná smlouva. Pojištění vzniká dnem uzavření prvního pracovněprávního vztahu. Tuto skutečnost je zaměstnavatel povinen písemně a bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně.

Související příspěvky: