Co jsou biotické a abiotické?

Obsah

Co jsou biotické a abiotické?

Co jsou biotické a abiotické?

Biotické i abiotické jsou dvě části ekosystému. Abiotické i abiotické věci v ekosystému mohou být subkategorizovány do složek, zdrojů a faktorů. Biotické: Biotické odkazuje na živé prvky v ekosystému. Abiotické: Abiotické odkazuje na neživé, fyzické prvky v ekosystému.

Co je abiotic?

V biologii a ekologii se Abiotic vztahuje na všechny neživé faktory přítomné v ekosystému. Můžeme říci, že všechny neživé složky, které tvoří ekosystém, jsou abiotické složky nebo faktory. Na druhé straně jsou všechny tyto faktory přítomné v ekosystému, které žijí v přírodě, označovány jako biotické faktory.

Jaké jsou biotické faktory živé přírody?

Abiotické a biotické faktory živé přírody. Abiotická – neživá (teplota, světlo, tlak, vlhkost, chemismus – složení vody, půdy…) Biotická – živá (působení jiných organismů – vnitrodruhové, mezidruhové) Abiotické faktory: • Teplota prostředí: většina organismů v rozmezí -5°C až 55°C (výjimka: řasy na ledovcích; bakterie termálních pramenů)

Související příspěvky: