Co je práškový hasicí přístroj?

Obsah

Co je práškový hasicí přístroj?

Co je práškový hasicí přístroj?

Práškový hasicí přístroj je označen štítkem “Práškový”, případně anglicky “Powder”. Hasicí látkou je prášek hnaný plynem. Prášek působí jako tepelný výbuch, který ochlazuje plameny. Práškový hasicí přístroj je vhodný pro požáry třídy A, B a C. Může být použit proti požárům, kde jsou pevné látky, kapaliny a plyny.

Co je pěnový hasicí přístroj?

Pěnový hasicí přístroj je označen štítkem “Pěnový”, případně anglicky “Foam”. Je založen primárně na vodní bázi a obsahuje pěnidlo, které při provzdušnění vytváří pěnu a rychle pohlcuje plameny. Má vysoce krycí účinek a izoluje hořící látky od přísunu kyslíku, což zajišťuje dusivý efekt.

Jaké jsou druhy hasicích přístrojů?

Jaké jsou druhy hasicích přístrojů? 1 Vodní hasicí přístroj. Tento druhy hasicího přístroje je označen štítkem “Vodní”, případně anglicky “Water”. Hasební látkou je voda. 2 Práškovýhasicí přístroj. Práškový hasicí přístroj je označen štítkem “Práškový”, případně anglicky “Powder”. Hasicí látkou je prášek hnaný plynem. 3 Pěnovýhasicí přístroj. Pěnový hasicí přístroj je označen štítkem “Pěnový”, případně anglicky “Foam”. ...

Co jsou hlavní části sněhových hasicích přístrojů?

Hlavní části sněhových hasicích přístrojů: 1 ocelová tlaková lahev 2 pojistný ventil 3 spouštěcí ventil 4 sněhová proudnice 5 stoupací trubice - uvnitř přístroje More ...

Související příspěvky: