Jak se zaregistrovat do systému sociální zabezpečení?

Obsah

Jak se zaregistrovat do systému sociální zabezpečení?

Jak se zaregistrovat do systému sociální zabezpečení?

Pokud pracujete v některé ze zemí EU – ať již jako zaměstnanec nebo OSVČ (tzv. migrující pracovník) – měli byste se zaregistrovat do systému sociálního zabezpečení hostitelské země. Do tamějšího systému sociální zabezpečení budete spadat nejen vy, ale i vámi vyživované osoby.

K potvrzení, že jste pojištěni v systému sociální zabezpečení v zahraničí?

K potvrzení toho, že jste i nadále pojištěni v systému sociálního zabezpečení vaší domovské země, i když jste byli vysláni pracovat do jiné země EU, slouží přenosný dokument A1. Ten se vydává na maximální dobu 24 měsíců. Pokud musíte v zahraničí pracovat delší dobu, můžete vy nebo váš zaměstnavatel požádat o prodloužení platnosti dokumentu A1.

K prodloužení sociálního zabezpečení?

K prodloužení sociálního zabezpečení může dojít v případě, dosáhnou-li domovská a hostitelská země vzájemné dohody a je-li toto prodloužení ve vašem zájmu. O prodloužení musíte vy a váš zaměstnavatel požádat příslušný úřad, který vám dokument A1 vydal, a to ještě před uplynutím jeho platnosti.

Co se týče sociálního zabezpečení?

Na vaše práva sociálního či zdravotního zabezpečení to nebude mít vůbec žádný vliv, ať už jde o zdravotní pojištění, rodinné dávky, invalidní nebo starobní důchod. Zdravotní péči budete moci v zemi, kam jste byli vysláni, využívat na základě evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC), o jehož vydání si můžete zažádat.

Související příspěvky: