Co se týče vody z veřejného vodovodu?

Obsah

Co se týče vody z veřejného vodovodu?

Co se týče vody z veřejného vodovodu?

Je známo, že voda z veřejného vodovodu obsahuje i řadu škodlivých látek. Například jen samotné přečištění se často řeší chlorem, používají se i síran hlinitý nebo polyfosforečnany. Bez těchto chemikálií by podle vodohospodářských společností nebylo možné dodat vodu odpovídající hygienickým požadavkům.

Kdo odebírá vodu z veřejného zásobování?

"Každý, kdo odebírá vodu z veřejného zásobování, má podle zákona o ochraně veřejného zdraví právo se dozvědět, jaká je kvalita dodávané vody. Tuto informaci mu musí poskytnout osoba, která vodu dodává (tedy vodárenská společnost, obec, popř. fyzická osoba, pokud provozuje veřejný vodovod či

Proč jsou kohoutkové vody pitné?

Kvalita kohoutkové vody tak bývá často srovnatelná, nebo někdy i lepší, než u vody balené, která je označena jako pitná. I v ní najdete určité množství výše uvedených škodlivých látek, a aby mohly jít do prodeje, musí dodržet tolerované hodnoty. Podle odborníků mají obě vody v sobě na 99 procent stejné látky, i pokud jde o ty nevhodné.

Co se týče vody, která teče z městského potrubí?

Vodovodní voda hodnotám daných vyhláškou pro pitnou vodu většinou odpovídá, často ale převyšuje limit dusičnanů pro kojence v porovnání s limitem pro vodu kojeneckou z obchodu. Například ve srovnání s balenou vodou "pitnou" podléhá voda, která teče z městského potrubí, stejným normám a navíc častějším kontrolám.

Související příspěvky: