Kde jsou první soustavy pro velké rybníky?

Obsah

Kde jsou první soustavy pro velké rybníky?

Kde jsou první soustavy pro velké rybníky?

Hule: Pardubicko a Poděbradsko, tam byly první soustavy, které čítaly stovky rybníků, propojené u Bohdanče excelentním Opatovickým kanálem. Základní škola pro velké rybníkáře byla v tomto regionu. Ostatně roku 1490 zakládal rybník Bezdrev sám Pernštejn, který se dostal na Hlubokou na dvacet pět let se svými syny.

Jak se dívat na rybníky?

Na rybníky se musíme začít dívat ne jako na vanu pro ryby, ale jako na něco, co všichni potřebujeme. Rybu nepotřebujeme všichni. Ale všichni potřebujeme mít dobré klima. Všichni potřebujeme, abychom měli dobrou kvalitu vody. Aby rybníky fungovaly. Rybníky, ve kterých by se dalo koupat, aby jeden pohledal.

Kdy se rybníky stavěly?

Křivánek: Historie rybníků je podstatně starší než Římané. První rybníky nebo nádrže, které rybníky připomínaly, už se stavěly v Asii asi před 2.500 lety před naším letopočtem v Číně. Některé nádrže byly i v Přední Asii (Palestině, Izraeli).

Jaká byla historie rybníkářství?

Historie rybníkářství sahá daleko za 15. a 16. století, s kterým si budování rybničních děl především spojujeme. První rybníky vznikaly už tisíce let před naším letopočtem v Číně, stavěli je staří Římané, teprve pak až křesťanská Evropa.

Související příspěvky: