Jak podat žádost o podmíněné propuštění?

Obsah

Jak podat žádost o podmíněné propuštění?

Jak podat žádost o podmíněné propuštění?

Žádost o podmíněné propuštění nemusí mít žádnou speciální formu. Žádost je třeba adresovat okresnímu soudu, v jehož obvodu leží věznice, ve které odsouzený trest odnětí svobody vykonává. O žádosti rozhoduje vždy soud okresní, a to i v případech, kdy trest byl uložen soudem krajským. Za podání žádosti se neplatí žádný poplatek.

Kde se podává návrh na úpravu péče o dítě?

Návrh na úpravu péče o dítě se podává k okresnímu soudu, v jehož obvodu má dítě bydliště. Soud rozhodne zejména o tom, jak budou oba rodiče o dítě v době po rozvodu pečovat a jak budou přispívat na jeho výživu, a to s uvážením zájmu dítěte.

Jak se podat návrh na rozvod?

Snazší a rychlejší je takzvaný nesporný rozvod (rozvod bez zjišťování příčin rozvratu). Návrh na něj můžete podat, pokud: Návrh podávají společně oba manželé nebo se druhý k návrhu připojí. Ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí.

Platí se za podání návrhů na rozvod manželství?

Platí se za podání návrhů? Za podání návrhu na rozvod manželství zaplatíte soudní poplatek 2 000 Kč.¨Za návrh na zahájení řízení o vypořádání společného jmění manželů zaplatíte soudní poplatek 2 000 Kč.

Související příspěvky: