Jaká je částečná nezaměstnanost?

Obsah

Jaká je částečná nezaměstnanost?

Jaká je částečná nezaměstnanost?

Částečná nezaměstnanost je dle § 209, zákona č. 262/2006, zákoník práce (dále jen „ZP“) překážka na straně zaměstnavatele. ... V tomto případě by běžela výpovědní doba v minimální výši 2 měsíce a odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrné mzdy. Vyšší limity mohou být dohodnuty v pracovní smlouvě.

Jaká je maximální podpora v nezaměstnanosti?

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti pro rok 2020 může dosáhnout až 19 389 Kč, což je 58 % z průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. a 3. čtvrtletí roku 2019. V roce 2018 činila nejvyšší podpora 18 111 Kč.

Jak získat podporu v nezaměstnanosti?

Na podporu v nezaměstnanosti (nikoliv příspěvek v nezaměstnanosti) máte nárok při současném splnění těchto podmínek: o podporu požádáte do tří pracovních dnů po ukončení zaměstnání, nebo náhradní doby zaměstnání. Náhradní doba zaměstnání je období, ve kterém jste například: a další případy, podrobně specifikované na portálech příslušných Úřadů ...

Máte nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Na podporu v nezaměstnanosti (nikoliv příspěvek v nezaměstnanosti) máte nárok při současném splnění těchto podmínek: 1 máte bydliště na území ČR 2 o podporu požádáte do tří pracovních dnů po ukončení zaměstnání, nebo náhradní doby zaměstnání 3 nepobíráte starobní důchod nebo dávky nemocenského pojištění 4 v posledních 2 letech jste alespoň 12 měsíců platili sociální pojištění

Související příspěvky: