Můžete mít soubory se stejným názvem v jedné složce?

Obsah

Můžete mít soubory se stejným názvem v jedné složce?

Můžete mít soubory se stejným názvem v jedné složce?

Nemůžete mít dva soubory nebo složky se stejným názvem v jedné složce. Když se pokusíte přejmenovat soubor na název, který již ve složce existuje, správce souborů vám to nedovolí. U názvů souborů a složek se rozlišuje velikost písmen, takže název Soubor.txt není to stejné co SOUBOR.txt.

Jak opravit nesprávný název souboru?

Když přejmenujete nesprávný soubor nebo zadáte nesprávný název, můžete přejmenování vrátit zpět. Vrácení proveďte ihned kliknutím na tlačítko nabídky v nástrojové liště a volbou Vrátit přejmenování, nebo zmáčknutím Ctrl + Z. Soubor dostane svůj dřívější název. V názvu souboru můžete použít libovolný znak, vyjma / (lomítko).

Co použít v názvech souborů?

V názvu souboru můžete použít libovolný znak, vyjma / (lomítko). Některá zařízení ale používají souborové systémy, které mají rozsáhlejší omezení na názvy souborů. Proto je dobrým zvykem vyhnout se v názvech souborů následujícím znakům: |, \\, ?, *, <, ", :, > a /.

Související příspěvky: