Co se děje při odpařování vody?

Obsah

Co se děje při odpařování vody?

Co se děje při odpařování vody?

Budeme sledovat rychlost teplotních změn při odpařování vody a technického lihu. Analogický jev je popsán v experimentu Odpařování vody a lihu (s termistory), ovšem s použitím termistorů. K vypařování, tedy skupenské přeměně kapaliny na plyn, dochází za každé teploty, při které je daná látka kapalná.

Jak na ochranu proti znečištění pitné vody?

ČSN EN 14 622 ( 75 54 24 ) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s kruhovým přepadem ( omezený ) - Skupina A - Druh F, 2006.

Jaké jsou požadavky na úpravu vody vnitřních vodovodů?

ČSN EN 14 652 ( 75 54 66 ) Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - zařízení membránové filtrace - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení, 2006. ČSN EN 13 434 ( 75 54 28 ) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Mechanický přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky - Skupina G - Druh B, 2006.

Kdo je příčinou špatné stlačitelnosti vody?

Stlačitelnost vody nelze snadno pozorovat. Důvod špatné stlačitelnosti vody lze dětem těžko vysvětlit. Jde v podstatě o to, že voda je výrazně stlačena díky tzv. koheznímu tlaku. Ten existuje díky tenké vrstvičce u hladiny a je zhruba dvacettisíckrát větší než tlak vzduchu u povrchu Země.

Související příspěvky: