Jaká je hodnota třícestného regulačního ventilu?

Obsah

Jaká je hodnota třícestného regulačního ventilu?

Jaká je hodnota třícestného regulačního ventilu?

Tlaková ztráta třícestného regulačního ventilu ΔpRV by se měla blížit tlakové ztrátě spotřebiče ΔpSPOTŘ (tlaková ztráta spotřebiče včetně potrubí, armatur a pevných odporů mezi body CD): 3. Výpočet Kv hodnoty třícestného regulačního ventilu:

Jak funguje třícestný ventil?

Jak funguje třícestný ventil? 1 Funkce třícestného ventilu. Směšování třícestným ventilem – jedná se o kvalitativní regulaci. Třícestný ventil je osazen... 2 Polohy třícestného ventilu. Díky třícestnému ventilu je možné regulovat teplotu topné vody v sekundárním okruhu (topný... 3 Ovládání třícestného ventilu. Ovládání třícestného ventilu může být ruční, může být ovšem řízeno... More ...

Jaké jsou autority regulačního ventilu?

Výpočet autority regulačního ventilu: Regulační ventil CV 316 RGA má rovnoprocentní charakteristiku ve směru toku A-AB a lineární charakteristiku ve směru B-AB. Autorita ventilu vyhovuje požadavku na minimální autoritu 0,3.

Který ventil může zastávat dvě funkce?

Třícestný ventil může zastávat dvě různé funkce, a to: 1 Směšovací funkci 2 Rozdělovací funkci More ...

Související příspěvky: