K žádosti o udělení víza?

Obsah

K žádosti o udělení víza?

K žádosti o udělení víza?

K žádosti o udělení dlouhodobého víza je cizinec povinen standardně předložit: cestovní doklad (originál), 1 fotografie , pokud nebude pořízen obrazový záznam cizince, doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území, doklad potvrzující účel pobytu na území, prostředky k pobytu na území,

Jak získat víza do USA?

Pro získání víza do USA musíte zamířit na ambasádu. Ať už jedete do USA za prací nebo jen cestovat, na stránkách americké ambasády najdete formulář, který online vyplníte, přiložíte k němu svou digitální fotografii a pak jen čekáte na datum pohovoru. Pohovoru na ambasádě se nemusíte obávat, trvá pouze několik minut a cílem je zjistit, že vaše úmysly odjet ...

Jak podat žádost o dlouhodobé vízum?

Žádost o dlouhodobé vízum lze na území ČR podat pouze v zákonem stanovených případech. Žádost podávejte na vyplněném formuláři, ke kterému předložte všechny zákonem stanovené náležitosti. Vždy však předkládejte originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů.

Související příspěvky: