Jaká je zpráva fúze?

Obsah

Jaká je zpráva fúze?

Jaká je zpráva fúze?

Tato zpráva objasňuje právní a hospodářské aspekty fúze a vysvětluje její dopady na vlastníky, věřitele a zaměstnance. Zpráva musí být předána vlastníkům společností a zástupcům zaměstnanců nejpozději jeden měsíc před konáním valné hromady.

Kdy musí být fúze schválit?

Musí být k dispozici rovněž alespoň měsíc před konáním valné hromady a měla by vysvětlit, jak byl ve společném projektu fúze stanoven výměnný poměr, jenž se použije při přidělování cenných papírů za získaný majetek. Všechny společnosti účastnící se fúze musí během valného shromáždění projekt fúze schválit.

Co se uplatňuje v případě fúzí společností?

Pravidla EU se uplatňují v případě těchto typů fúzí: Po zakoupení společností na vás bude převedeno jejich jmění. Výměnou za jmění, které jste převodem získali, musíte vydat cenné papíry (např. akcie) v hodnotě odpovídající kapitálu koupené společnosti.

Kde můžete zveřejnit společný projekt fúze?

Společný projekt fúze musí být zveřejněn nejpozději jeden měsíc před konáním valné hromady. Této valné hromady se účastní všechny společnosti, které o fúzi rozhodují. Společný projekt fúze můžete zveřejnit buď na internetových stránkách společností účastnících se fúze, nebo na internetových stránkách věnovaných fúzím v daném státě EU.

Související příspěvky: