Jak vypovědět nájemní smlouvu?

Obsah

Jak vypovědět nájemní smlouvu?

Jak vypovědět nájemní smlouvu?

Nájemní smlouvy na dobu určitou i neurčitou lze vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou pouze v případech kdy: 1 Nájemce poruší hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu (např. dlužné nájemné, nepovolený podnájem třetí osobě…), 2 nájemce byl odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli, členu jeho domácnosti nebo na osobě či majetku v... More ...

Jak se ukončit nájemní smlouvu?

1. Možnost ukončení je přímo sjednaná ve smlouvě: Nájemní smlouvu na dobu určitou lze patrně ukončit i dříve než je sjednaná doba nájmu, pokud je taková možnost sjednaná přímo ve smlouvě. Patrně je zde uvedeno, protože někdy by to mohlo být v rozporu se zájmy nájemce, a ty jsou zákonem až přepečlivě chráněny. 2.

Jak vypovědět nájemní smlouvu na dobu určitou?

Nájemní smlouva se tak vlastně po 50 letech transformuje na smlouvu na dobu neurčitou. Do té doby ji však lze vypovědět jen jako nájemní smlouvu na dobu určitou. Toto se ovšem uplatní spíše u obchodních nájmů, protože výpověď nájmu bytu je svázána i v případě výpovědi nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

Jak může nájemce vypovědět nájem?

Nájemce může vypovědět nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. Posouzení těchto okolností závisí na řadě okolností a souvislostí.

Související příspěvky: