Který je vesmír?

Obsah

Který je vesmír?

Který je vesmír?

Země a vesmír 1 Vesmír. Zhruba před 20 miliardami let došlo k tzv.Velkému třesku=během relativně krátké doby se na malém místě ve... 2 Sluneční soustava. Země je jednou z devíti planet naší sluneční soustavy.Okolo většiny planet obíhají tělěsa,kterým... 3 Planetky,kome­ty,meteoroidy. Ve vesmíru se vyskytuje nespočet dalších těles.Řadí se mezi ně třeba i vesmírný prach... More ...

Co jsou objekty ve vesmíru?

Objekty ve vesmíru 1 galaxie, tvoří kupy galaxií a ty pak nadkupy 2 mlhovina 3 hvězda, dvojhvězda, hvězdokupa, červený obr, kvasar, pulsar (neutronová hvězda), bílý trpaslík, supernova 4 černá díra 5 temná hmota, temná energie 6 umělé kosmické těleso 7 planeta 8 měsíc planety More ...

Jaké jsou fyzikální zákony vesmíru?

Jiné vesmíry mohou mít zcela odlišné fyzikální zákony než ten náš. Jedním ze zásadních kosmologických objevů učiněných v 20. století bylo pozorování expanze vesmíru (podrobněji viz Hubbleův zákon). Extrapolace tohoto pozorování do minulosti vede k závěru, že vesmír vznikl před konečně dlouhou dobou, a nedlouho po svém vzniku byl malý a horký.

Související příspěvky: