Jaké jsou projevy s autismem?

Obsah

Jaké jsou projevy s autismem?

Jaké jsou projevy s autismem?

Mezi projevy spojené s autismem patří potíže ve vývoji řeči, problémy se sociálními vztahy, chápáním druhých a komunikací s lidmi, nedostatek empatie, stereotypní či opakující se chování nebo také nezvyklé reakce na běžné podněty. Autismus se nedá vyléčit, jeho projevy je však možné pomocí správného přístupu zmírnit.

Co je autismus?

Co je autismus? Autismus je vrozená neurologická porucha, která se diagnostikuje na základě projevů chování. Konkrétně jde o kognitivní vnímání pacienta a v důsledku toho pak i jeho chování. Postižený nevidí svět tak jako zdraví lidé, což často vede k tomu, že na běžné podněty a situace reaguje nezvyklým způsobem.

Co se týče autismu?

Podle mezinárodní klasifikace nemocí je možné rozlišit různé formy autismu, a to konkrétně: 1 Dětský autismus 2 Atypický autismus 3 Rettův syndrom 4 Aspergerův syndrom 5 Dezintegrační porucha

Co jsou Obecné příznaky autismu?

Obecné příznaky autismu: 1 Chybí schopnost společenské interakce a komunikace 2 Důležitý je stereotyp a opakující se zájmy 3 V menší či větší míře se projevuje sociální odcizení 4 Lidé s autismem dávají přednost samotě před společností 5 Projevují svou náklonnost odlišným způsobem 6 Chybí jim empatie a schopnost vidět věci z pohledu druhých lidí 7 Obtížně zvládají běžné mezilidské vztahy More ...

Související příspěvky: