Kde žijete společně se svým partnerem v EU?

Obsah

Kde žijete společně se svým partnerem v EU?

Kde žijete společně se svým partnerem v EU?

Žijete-li společně se svým partnerem v trvalém a nepřetržitém svazku, máte určitá práva platná v celé EU, i když jste své partnerství nezaregistrovali u příslušného orgánu. Stěhujete se do jiného státu EU?

Jak se ruší nález zákona o registrovaném partnerství?

Ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, se ruší dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů. III. Průběh řízení před Ústavním soudem a vyjádření účastníků a vedlejšího účastníka řízení

Co se týče registrovaného partnerství?

Na straně druhé však § 13 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství zakazuje, aby tento jedinec žil v registrovaném partnerství. Výsledkem je proto stav, kdy napadená zákonná úprava jednoznačně povyšuje formální právní stav (tzn. registrované partnerství) nad stav faktický, a to bez jakéhokoliv racionálního opodstatnění.

Související příspěvky: