Kde jsou další oceánské příkopy?

Obsah

Kde jsou další oceánské příkopy?

Kde jsou další oceánské příkopy?

Kromě Portorického další oceánské příkopy: Jihosandwichský (8 264 m), Kajmanský (7 680 m), Romanche (7 856 m). Velkou plochu má šelf (7,8 mil. km2) při pobřeží Evropy, Severní Ameriky a Argentiny.

Kdo je nejhlubší oceán?

Seznam nejhlubších míst oceánů 1 Tichý oceán 10 994 m prohlubeň Challenger, Mariánský příkop 2 Atlantický oceán 8 648 m prohlubeň Milwaukee, Portorický příkop 3 Indický oceán 8 047 m prohlubeň Diamantina, příkop Diamantina 4 Severní ledový oceán 5 450 m prohlubeň Litke Deep, Euroasijská pánev More ...

Co je znečištění oceánů?

Znečištění oceánů 1 Živinami z kanalizačních splašků, zemědělství a z atmosféry, spalováním fosilních paliv ( dusík, fosfor) To má za... 2 Půdními částicemi – Půdní eroze těžbou, bagrováním, lesnictvím a zemědělstvím. Půdní částice kalí vodu, brání... 3 Toxiny – PCB, DDT, těžké kovy. Jejich zdrojem jsou herbicidy, pesticidy, průsak ze skládek. Mají za následek kontaminace... More ...

Kdo je největší oceán na Zemi?

Atlantský oceán Atlantik – druhý největší oceán na Zemi, 94,243 mil. km2; od severu k jihu měří 16 000 km, v nejužším místě mezi Afrikou a Jižní Amerikou 2 900 km. Maximální hloubka v Portorickém příkopu 9 219 m, střední hloubka 3 597 m, střední objem vod 334,07 mil. km3. Členité pobřeží; moře okrajová (např.

Související příspěvky: