Kdo je posvátná kráva?

Obsah

Kdo je posvátná kráva?

Kdo je posvátná kráva?

O posvátné krávě (jejím uctívání) a zákazu jejího zabíjení se lze dočíst již v Manuově zákoníku. Kráva je posvátná v Asii, konkrétně přímo v Indii, nejenom pro hinduisty, ale i pro vyznavače jiných náboženství. V některých oblastech je dokonce chráněná, porážka krav je tak výslovně zákonem zakázaná.

Kde jsou posvátná místa islámu?

Dobrý den, posvátná místa muslimů najdete ve všech oblastech, kde je islámské náboženství vyznáváno. Jedná se o místa spojená s prorokem Muhammadem, světci a významnými historickými událostmi islámu. Nejposvátnějším městem islámu je Mekka.

Proč je porážka krav Chráněná?

V některých oblastech je dokonce chráněná, porážka krav je tak výslovně zákonem zakázaná. Posvátná kráva představuje čistotu, hojnost a svatost. Z náboženského hlediska je totiž považována za blahoslavené zvíře, za matku světa (Matka Kráva). Je znakem plodnosti, uctívána jako symbol narození, mateřství a sebeobětování. Štítky.

Související příspěvky: