Co se týče dlužných poplatků za televizi?

Obsah

Co se týče dlužných poplatků za televizi?

Co se týče dlužných poplatků za televizi?

Konkrétně k vašemu problému s dlužnými poplatky za televizi, obraťte se písemně nebo na e-mailem na oddělení televizních poplatků České televize a uveďte všechny údaje z upomínky. Buďto bude neoprávněná pohledávka stornována, nebo si dohodnete například splátkový kalendář.

Kdo je poplatníkem televizní přijímače?

Podle zákona je poplatníkem každý, kdo vlastní televizní přijímač. Ale také ten, kdo sice není vlastníkem televizoru, ale kdo jej déle než jeden měsíc užívá. Za poplatníka se dokonce považuje i každý, kdo je napojen na odběr elektřiny, pokud neprokáže, že nevlastní televizor.

Jaké jsou případné poplatky za televizi?

PJ: Výši případného dluhu za televizní poplatky vám sdělí oddělení televizních poplatků České televize, své dotazy můžete podávat telefonicky na čísle 261 133 885. Je neslyšící člověk s průkazkou ZTP osvobozen od poplatků za televizi?

Kdy platíte poplatky na účet České televize?

Pokud platíte televizní poplatky přímo na účet České televize, tedy váš variabilní symbol začíná třemi osmičkami, oznamte změnu bydliště do 15 dnů na adresu České televize, útvar televizních poplatků, Kavčí hory, 140 70 Praha 4. Oznámení můžete poslat také e-mailem na adresu [email protected]. Variabilní symbol vám zůstává stejný.

Související příspěvky: