Co je tepelná čerpadla pro vytápění?

Obsah

Co je tepelná čerpadla pro vytápění?

Co je tepelná čerpadla pro vytápění?

Existují 3 druhy tepelných čerpadel pro vytápění; země/voda, vzduch/voda a voda/voda. V okolí Prahy instalujeme v 95 % typ vzduch/voda z důvodu hustoty zástavby. U varianty země/voda je potřeba udělat hlubinný vrt, případně postavit plošný kolektor. Obojí vyžaduje hodně plochy i vysokou investici.

Jak čerpat z tepelného čerpadla v roce 2020?

Přechod k tepelnému čerpadlu v roce 2020: Přejít od neekologického kotle na tuha paliva k vytápění tepelným čerpadlem se vyplatí. Pak můžete využít oblíbených kotlíkových dotací. Na tepelné čerpadlo je možné čerpat až 85 % uznatelných nákladů do výše 150 000 Kč, celkem tedy až 127 500 Kč.

Jak se skládá teplo čerpadlo?

Tepelné čerpadlo (TČ) se skládá z kompresoru, chladiva, výparníku a výměníku. Odebrané teplo z okolí (vzduch, voda či země) se předá chladivu, které pak putuje do výparníku, kde dochází k odpaření a plynné skupenství chladiva je nasáto kompresorem.

Související příspěvky: