Co se děje v Austrálii?

Obsah

Co se děje v Austrálii?

Co se děje v Austrálii?

Příklad Austrálie ukazuje, že je možné v pestré směsici národů sice dobře žít, že však rozdíly původu, barvy pleti, jazyka a tradice s sebou přinášejí i stále přetrvávající problémy. Obr. č. 7: Příliv Asiatů se projevuje především ve sféře služeb, Sydney, foto: Hofmann, E., 2010

Kdo jsou původní obyvatelé Austrálie?

Původní obyvatelé Austrálie Aboriginové, jak je Evropané začali nazývat, byli od počátku kolonizace vytlačování do neúrodných buší a nehostinných pustin střední a severní Austrálie. Dnes jich žije v osadách a v rezervacích přes 500 tisíc (v posledních letech se jejich počet zvýšil). Austrálie je s počtem 22 620 600 (k 30.

Proč je Austrálie součástí západního světa?

I přes značný příliv Asiatů v posledních letech je Austrálie stále kulturně a materiálně součástí západního světa. Kupní síla na jednoho obyvatele představuje 41 000 amerických dolarů. Průměrná rodina považuje automobil za nezbytnost. Také v oblasti sociální a zdravotní péče Austrálie zaujímá přední místo mezi vyspělými státy.

Kdo je nejnižší zalidnění v Austrálii?

Austrálie patří mezi státy s nejnižší hustotou zalidnění, která je pouhých 2,9 obyvatel na km 2. Viz obr. č. 1. – odkaz. Od roku 1788, kdy datujeme počátek evropské kolonizace, až do 60. let 20. století, mělo rozhodující vliv na růst obyvatelstva přistěhovalectví. Přirozený přírůstek měl nepatrný podíl.

Související příspěvky: