Jak vzniká částečný pracovní úvazek?

Obsah

Jak vzniká částečný pracovní úvazek?

Jak vzniká částečný pracovní úvazek?

Částečný pracovní úvazek vzniká, jestliže se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli na kratší pracovní době, než je stanovená týdenní pracovní doba (40 hodin), pak přísluší zaměstnanci mzda nebo plat, které odpovídají poměrně této pracovní době.

Může se jednat o částečný úvazek?

Částečný úvazek může mít nejrůznější rozsah, může se jednat o práci na 90%, může být poloviční, třetinový apod. Můžete pracovat v jakémkoli denním rozvržení, například u polovičního úvazku 4 hodiny denně nebo dva dny po 8 hodinách a jeden po 4.

Proč požádat o částečný úvazek?

O částečný úvazek požádejte písemnou formou a požadujte též písemné vyjádření svého zaměstnavatele. Chcete-li částečný úvazek na omezenou dobu, uveďte toto do smlouvy se zaměstnavatelem, kterou budete uzavírat. Doporučujeme nespoléhat na ústní dohodu, což je podle zákona možné, ale uzavřít o částečném úvazku smlouvu.

Co je hodinová mzda při částečném úvazku?

Hodinová mzda při částečném úvazku musí být stejná jako mzda za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty na plný úvazek. To platí i pro poskytování zaměstnaneckých výhod, které musí být poskytovány poměrně.

Související příspěvky: