Jaké jsou diody jednocestného usměrňovače?

Obsah

Jaké jsou diody jednocestného usměrňovače?

Jaké jsou diody jednocestného usměrňovače?

Schottkyho diody, mají rovněž U d ≈ 0,2V; jsou však poněkud dražší. U jednocestného usměrňovače musí tedy použitá dioda být dimenzována na střední proud, který spočítáme podle uvedeného vzorce nebo změříme přístrojem s deprézským systémem (otočná cívka).

Jak funguje usměrňovací dioda?

Ideální usměrňovací dioda by v propustném směru měla vést proud bez úbytku napětí a v závěrném směru by neměla propouštět žádný proud. Skutečná usměrňovací dioda v propustném směru začne vést proud až od hodnoty difuzního napětí UD (Si cca 0,6-0,7V) a při pracovním proudu na ní vzniká úbytek napětí UF (cca 1-1,5V).

Co je dioda usměrňovač napětí?

Dioda jako usměrňovač střídavého napětí. Dioda propouští jenom kladné půlvlny střídavého napětí. V propustném směru na diodě vzniká úbytek napětí U F, o který je výstupní napětí sníženo.V nepropustném směru dioda blokuje výstup (takže je na ní v závěrném směru napětí zdroje).

K čemu se používá dioda?

Použití diody: Vzhledem ke svým vlastnostem se dioda používá jako prvek, který usměrňuje střídavý proud¤. Nejjednodušší zapojení je na obr.

Související příspěvky: