Jaký je egyptský jazyk?

Obsah

Jaký je egyptský jazyk?

Jaký je egyptský jazyk?

Egyptský jazyk se tak logicky STAL VÝSLEDKEM TĚCHTO DVOU OHNISEK a spadá do skupiny SEMITOHAMITSKÝCH JAZYKŮ. Blíže však má egyptský jazyk k SEMITSKÝM JAZYKŮM: STEJNÁ GRAMATICKÁ STRUKTURA A ČASTO SPOLEČNÝ SLOVNÍK (VÍCE NEŽ TŘI STA KOŘENŮ SLOV).

Kdo byl starověký Egypt?

Starověký Egypt byl jednou z významných a současně nejstarších starověkých civilizací ve Středomoří a na Předním východě. Jejím centrem byla oblast severo východní Afriky na území dnešního Egypta, kde se soustředila podél dolního toku řeky Nilu až k prvnímu kataraktu tvořícímu přirozenou jižní hranici.

Blíže je egyptský jazyk k semitským jazykům?

Blíže však má egyptský jazyk k SEMITSKÝM JAZYKŮM: STEJNÁ GRAMATICKÁ STRUKTURA A ČASTO SPOLEČNÝ SLOVNÍK (VÍCE NEŽ TŘI STA KOŘENŮ SLOV). Semitskou rodinu tvoří šest skupin, jež mají úzké vztahy a jsou velice rozšířené a rozmanité. Nejstarší je skupina egyptská, jejíž jazyk přežívá dodnes v koptštině (jazyce egyptských křesťanů).

Související příspěvky: