Kdo byl starověký Egypt?

Obsah

Kdo byl starověký Egypt?

Kdo byl starověký Egypt?

Starověký Egypt byl jednou z významných a současně nejstarších starověkých civilizací ve Středomoří a na Předním východě. Jejím centrem byla oblast severo východní Afriky na území dnešního Egypta, kde se soustředila podél dolního toku řeky Nilu až k prvnímu kataraktu tvořícímu přirozenou jižní hranici.

Co se děje ve starověkém egypti?

Dělo se tak v průběhu celé historie, a tak ani starověký Egypt zřejmě nebude výjimkou. Během té doby, co se zabývám archeoastronautikou, jsem nalezl celou řadu odkazů, že i ve starověkém Egyptě se mohly vyskytovat neznámé létající objekty.

Proč byl starověký Egypt zajímavý?

Starověký Egypt je zajímavý nejen díky svým nesčetným památkám (pyramidy v Sakkáře, pyramidy v Dahšúru, pyramidy v Abúsíru, pyramidy v Gíze, pyramidy v Lištu, Amonův chrám v Karnaku, chrámový komplex v Luxoru, hrobky v Údolí králů, Ramesseum a mnohé další), které přečkaly staletí a jsou pro dnešní generaci mlčenlivými svědky časů dávno minulých, ale také procesem, kterým si starověký Egypt prošel od vzniku až po přičlenění k Římu.

Jak se na starověkém egyptském nebi dělo?

Během té doby, co se zabývám archeoastronautikou, jsem nalezl celou řadu odkazů, že i ve starověkém Egyptě se mohly vyskytovat neznámé létající objekty. Zde jsem vybral deset, podle mého názoru těch nejznámějších případů odkazujících na to, že se na starověkým egyptským nebi cosi možná skutečně dělo.

Související příspěvky: