Co přinesla francouzská revoluce?

Obsah

Co přinesla francouzská revoluce?

Co přinesla francouzská revoluce?

Ačkoli francouzská revoluce přinesla vzduch svobody a demokracie, také vzbudila ambice Napoleona Bonaparteho. Ve své snaze přinést nové ideály po celém světě se stal novým císařem, kterému ho moc přivedla k vytvoření jakési diktatury, kterou si osvícený moment nikdy nepředstavoval..

Jak začala francouzská revoluce?

Francouzská revoluce začala v roce 1789 převzetím Bastily. Během 10 let, které následovaly, se vláda Francie dostala do krize, její král byl popraven a skupiny revolucionářů bojovaly o moc. K pochopení příčin francouzské revoluce je nutné pochopit, jak Francie fungovala.

Jaké byly příčiny francouzské revoluce?

příčiny a důsledky francouzské revoluce Odrážejí křečovitou společnost té doby. Mezi hlavní příčiny patří ekonomická nestabilita a jedním z nejdůležitějších důsledků bylo uznání lidských práv. Francouzská revoluce začala v roce 1789 převzetím Bastily.

Související příspěvky: