Jak začít s spuštěním čerpadla?

Obsah

Jak začít s spuštěním čerpadla?

Jak začít s spuštěním čerpadla?

Zapněte čerpadlo a nechejte jej běžet, dokud nebude celá soustava řádně odvzdušněna. První spuštění provádějte do uzavřeného výtlaku. Po cca 10s jej pomalu pootevřete. Tímto postupem zabráníte nasátí většího množství případných něčistot a tím zablokování či poškození čerpadla provozním návodu.

Jak odstranit čerpadlo z vrtu?

Čerpadlo nikdy nezvedejte ani nespouštějte pomocí motorového kabelu nebo jisticího ocelového lanka. Vždy použijte potrubí. Čerpadlo vždy zajistěte ocelovým lankem, které připevněte ve zhlaví vrtu/studny pomocí svorek. Lanko slouží jako dodatečné jisticí zařízení, které umožňuje vytažení čerpadla z vrtu, pokud by došlo k porušení potrubí.

Jak používat ponorná čerpadla?

Ponorná čerpadla Při instalaci ponorného čerpadla musí být dodržena následující základní pravidla 1 Čerpejte pouze čistou vodu. 2 Před instalací nového čerpadla odstraňte ze studny písek a jiný nežádoucí materiál pomocí čisticího čerpadla. 3 Před ponořením nového čerpadla do vody instalujte ochranu proti provozu nasucho a zpětnou klapku (pokud nejsou... More ...

Jak uvést čerpadlo do provozu?

Před prvním uvedením do provozu musí být čerpadlo a potrubí zahlceno čerpanou kapalinou. Při instalaci a uvádění do provozu specifického čerpadla se vždy řiďte pokyny obsaženými v příslušném montážním a provozním návodu. Čerpadlo nikdy nezvedejte ani nespouštějte pomocí motorového kabelu nebo jisticího ocelového lanka.

Související příspěvky: