Kdy jsou dary daňově uznatelné?

Obsah

Kdy jsou dary daňově uznatelné?

Kdy jsou dary daňově uznatelné?

V daňových zákonech jsou však výjimky, kdy lze dary považovat za daňově uznatelné výdaje, nebo se alespoň z části stávají odčitatelnou položkou od základu daně. 1 reklamní a propagační předměty, 2 nepeněžní plnění v souvislosti s odstraňováním následků živelních pohrom (tzv. povodňové dary), 3 dary jako odčitatelná položka od základu daně. More ...

Jak uplatnit dary při poskytnutí daně?

Přestože daňové zákony obecně dary nezahrnují do daňových nákladů, lze při splnění určitých podmínek uplatnit dar jako tzv. odčitatelnou položku od základu daně v rámci daňového přiznání, resp. ročního zúčtovaní daně u zaměstnanců, pokud jim vyúčtování provádí zaměstnavatel. Možnost uplatnit snížení daňového základu při poskytnutí darů se tedy týká ...

Co se týče daru?

Na principu daru je založena charita nebo dobročinné akce. Z historie se do běžného povědomí dostal „danajský dar“, který je symbolem daru spojeného s léčkou nebo zradou. V právním ohledu má dar také své stálé místo. Začněme jeho definicí. Ta uvádí, že dar je právní úkon, při němž dárce převádí vlastnické právo nějaké věci obdarovanému bezplatně, ...

Související příspěvky: