Kde se nachází větrný mlýn Přemyslovice?

Obsah

Kde se nachází větrný mlýn Přemyslovice?

Kde se nachází větrný mlýn Přemyslovice?

Větrný mlýn Přemyslovice Naše putování po stopách větrných mlýnů se nyní stáčí poněkud k severozápadu, do blízkosti Prostějova. Tady nalezneme kousek od sebe hned tři větrné mlýny - v Přemyslovicích, v Jednově a v obci Háčky. Největším a nejpěknějším je větrný mlýn v Přemyslovicích.

Kde byl Zděný větrný mlýn?

Zděný větrný mlýn (420 m.n.m.), na indikační skice z roku 1839 vyznačený na pozemkové parcele č. 750 v trati Na hůrkách, na stavební parcele číslo 39. Stojí asi 400 m na jihovýchod od návsi, na obecním pozemku. Mlynářem byl tehdy Jan Rudolf z Točníka.

Jaké jsou typy větrných mlýnů?

Současná česká odborná literatura rozlišuje pouze dva klasické typy větrných mlýnů - sloupový a holandský. Nejrozšířenější je typ první - patrový dřevěný mlýn, jehož celé tělo se otáčí podle potřeby proti větru. Podle konstrukce, teritoriálního rozšíření a způsobu otáčení se jmenuje sloupový, moravský, německý, beraní, kozlečí nebo prostě samec.

Kde patřil větrný mlýn?

Dříve patřil u nás k nejrozšířenějším typům větrných mlýnů a nejčastěji se s ním ještě dnes setkáváme na Moravě a ve Slezsku. Méně je u nás zastoupen typ druhý – zděný větrný mlýn tvaru seříznutého kužele nebo válce s otáčivou střechou zvaný holandský (také samica).

Související příspěvky: