Kdy můžeme odejít do důchodu?

Obsah

Kdy můžeme odejít do důchodu?

Kdy můžeme odejít do důchodu?

Podle toho, v kterém roce jsme se narodili, můžeme odejít do důchodu. Pokud jsme se narodili v roce 1972 nebo později, můžeme odejít do řádného starobního důchodu dovršením 65 let, ať už jsme žena, muž, matka jednoho, dvou či více dětí.

Co se počítá s výdělkem do důchodu?

Nestačí tedy „jen“ to, že jste pracovali, protože pokud se z toho neodvádělo pojištění, tak se výdělek do důchodu nepočítá. Platí, že čím déle jste pracovali a čím jste měli vyšší výdělky, tím budete mít vyšší starobní důchod.

Jak horníci odejít do důchodu?

Horníci - důchodový věk horníků Hornící mají zvýhodnění, mohou odejít do důchodu o sedm let dříve než ostatní.

Co je výpočet starobního důchodu?

Výpočet starobního důchodu je velmi složitá věc a vstupuje do něj mnoho parametrů, čísel a životních situací každého člověka. Pro základní představu o tom, co hraje ve výpočtu roli, si přečtěte následující článek. Senioři často neví, co ovlivňuje výši jejich důchodu.

Související příspěvky: