Co jsou dusičnany?

Obsah

Co jsou dusičnany?

Co jsou dusičnany?

Dusičnany (též ledky, nitráty) jsou soli kyseliny dusičné, často využívané v zemědělství na výrobu hnojiv (pro přítomnost dusíku) a v pyrotechnice (protože jde o oxidační činidla) např. pro výrobu střelného prachu. Základem dusičnanů je aniont NO 3− o molární hmotnosti 62,01 g/mol.

Co je dusík?

Dusík (chemická značka N, latinsky Nitrogenium) je plynný chemický prvek, tvořící hlavní složku zemské atmosféry. Patří mezi biogenní prvky, které jsou základními stavebními kameny živé hmoty.

Jaké jsou sloučeniny dusíku?

Sloučeniny dusíku, vzniklé nahrazením všech atomů vodíku v molekule amoniaku jiným prvkem, se nazývají nitridy M3N. Nitridy alkalických kovů, tetranitrid síry (sírodusík) S4N4, tetranitrid selenu (selenodusík) Se4N4 a tetranitrid telluru Te4N4 jsou výbušné.

Proč je dusík chemicky inaktivní?

Dusík 1 Chemické vlastnosti a reakce. Chemický prvek dusík je bezbarvý, dvouatomový plyn bez chuti a zápachu. Za normálních podmínek je dusík chemicky inaktivní prvek. 2 Výskyt v přírodě. V přírodě se dusík nachází volný v atmosféře a vázaný v celé řadě organických sloučenin. Výskyt dusíku v nerostech je vázán zejména na minerály 5. ... 3 Výroba a využití. Průmyslová výroba dusíku se provádí frakční destilací kapalného vzduchu. ...

Související příspěvky: