Jaké je napětí svitkových kondenzátorů?

Obsah

Jaké je napětí svitkových kondenzátorů?

Jaké je napětí svitkových kondenzátorů?

Jmenovité napětí svitkových kondenzátorů se pohybují v rozmezí 30-1000V. Buď se vyrábí jako svitkové kondenzátory (které ale mají na každé straně všechny závity vodivě propojené ke snížení parazitní indukčnosti), nebo jako několik vrstev paralelně spojených kovových elektrod oddělených dielektrikem z plastu .

Co je jmenovité napětí kondenzátoru?

Dalším důležitým parametrem je jmenovité napětí [V], které udává maximální napětí, na kterém je možné kondenzátor trvale provozovat. Kondenzátor se skládá ze dvou vodivých elektrod oddělených od sebe navzájem elektricky nevodivou látkou - izolantem - tzv. dielektrikem.

Jaké jsou druhy kondenzátorů?

Druhy kondenzátorů 1 vzduchový 2 vakuový 3 plastový (svitkové) 4 papírový (často papír napuštěný voskem, nebo olejem) (svitkové) 5 elektrolytický (dielektrikem je tenká oxidační vrstva na jedné z elektrod, druhou elektrodu tvoří samotný elektrolyt) 6 keramický 7 kapacitní dioda – varikap 8 slídový More ...

Jak zvýšit kapacitu kondenzátorů?

Kondenzátory jsou zapojeny dle obrázku. Určete celkovou kapacitu zapojení, napětí a náboje na deskách jednotlivých kondenzátorů při zapojení na napětí 100 V. Nejprve počítejte obecně, poté pro hodnoty \\(C_1 = C_3 = 1\\ µ\\mathrm{F},\\ C_2 = C_4 = 10\\ µ \\mathrm{F}\\). Nápověda – kapacita, napětí a náboj

Související příspěvky: