Co je dusík?

Obsah

Co je dusík?

Co je dusík?

Dusík (chemická značka N, latinsky Nitrogenium) je plynný chemický prvek, tvořící hlavní složku zemské atmosféry. Patří mezi biogenní prvky, které jsou základními stavebními kameny živé hmoty.

Jaké jsou sloučeniny dusíku?

Sloučeniny dusíku, vzniklé nahrazením všech atomů vodíku v molekule amoniaku jiným prvkem, se nazývají nitridy M3N. Nitridy alkalických kovů, tetranitrid síry (sírodusík) S4N4, tetranitrid selenu (selenodusík) Se4N4 a tetranitrid telluru Te4N4 jsou výbušné.

Co je dusík latinský název?

Dusík český název Dusík latinský název Nitrogenium anglický název Nitrogen chemická značka N protonové číslo 7 23 more rows ...

Co je uhlík?

Uhlík (chemická značka C, latinsky Carboneum) je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě.

Související příspěvky: