Co je věcné břemeno?

Obsah

Co je věcné břemeno?

Co je věcné břemeno?

Co je věcné břemeno? Věcné břemeno bychom mohli zařadit do kategorie věcného práva k cizí věci. Slouží především k tomu, aby oprávněná osoba mohla disponovat nebo využívat určitou část majetku, i když není reálně jeho vlastníkem.

Jak vzniknout věcné břemeno?

Věcné břemeno ale může vzniknout také na základě závěti nebo ze zákona či takzvaným vydržením. Osobou povinnou zřídit věcné břemeno nemusí být pouze vlastník nemovitosti nebo jiné věci, ale i další subjekty. Typicky se jedná o soud. Samotný vznik věcného břemene je pak zapsán v

Co je věcné břemeno ve prospěch konkrétní osoby?

Věcné břemeno ve prospěch určité konkrétní osoby znamená, že práva odpovídající věcnému břemeni jsou spojena s konkrétní osobou. Toto právo je přiznáno je konkrétní oprávněné osobě (identifikované jménem a příjmením, rodným číslem a trvalým bydlištěm) a nepřechází na její právní nástupce.

Co znamená věcné břemeno ve prospěch jiné nemovitosti?

Věcné břemeno ve prospěch jiné nemovitosti znamená, že práva odpoví-dající věcnému břemeni jsou spojena s vlastnictvím určité nemovitosti. Z věcného břemene je oprávněn každý vlastník určité nemovitosti, v případě změny vlastníka se mění zároveň osoba oprávněného.

Související příspěvky: